Zadzwoń
adwokatlubelski@gmail.com 48 884 926 063

Prawo cywilne

Szybki kontakt

Adres kancelarii:
ul. Lwowska 41
22-600 Tomaszów Lubelski

Kancelarie czynne:
Pon - Pt
8.00 – 16.00

Telefon:
+ 48 884 926 063

Adres e-mail:
adwokatlubelski@gmail.com

Nr rachunku bankowego:
PL 87 1240 2832 1111 0010 8742 7092   (SWIFT/BIC: PKOPPLPW)

EURO 70 1240 2832 1978 0010 8742 7698

NIP: 921 189 10 41
REGON: 362 192 097

Agnieszka Herda Adwokat

 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • dochodzenie odszkodowań:
  • wypadki komunikacyjne,
  • wypadki w gospodarstwie rolnym,
  • z umów ubezpieczeniowych OC, AC, polis na życie i majątkowych, polisolokat,
  • bezprawne korzystanie z nieruchomości,
 • nienależyte wykonanie umowy (np. sprzedaży, zlecenia, o dzieło, roboty budowlane),
 • dopłaty do odszkodowań,
 • zaniżone odszkodowania,
 • ochrona dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności),
 • prawo własności
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie,
 • służebności,
 • eksmisje,
 • zniesienie współwłasności,
 • odwołanie darowizny,
 • uchylanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • sprawy mieszkaniowe,
 • prawo lokalowe,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych
(np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna),
 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu, w tym dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • niegodność dziedziczenia,
 • podział majątku spadkowego,
 • sprawy o zachowek,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku,
 • inicjowanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
 • postępowania przed sądem wieczystoksięgowym,
 • windykacja należności (etap przed sądowy, sprawy o zapłatę, egzekucja komornicza).


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.